Vi sätter färg på Sverige...

Välkommen till Laxå Tryckeri AB

57 år med hög service men nu är det stopp.

Kära kunder.

Jag har bestämt mig för att ägna min tid åt annat än trycksaker och håller på att avveckla mitt företag, Laxå Tryckeri AB.

Produktionen här i Laxå är nedlagd sedan 31 augusti 2018 och jag har sedan dess arbetat tillsammans med Lidbergs Grafiska AB för att kunna leverera beställda trycksaker.

Alla tillgängliga underlag för era tidigare ordrar och alla layouter finns numera hos Lidbergs Grafiska ABoch nedan finner ni den information ni behöver för att kontakta dem med förfrågningar, ordrar och annat som rör trycksaker.

Lidbergs Grafiska AB,  Tel: 0411-411 60,  Epost: info@lidbergs.se

Stort tack för den här tiden.                                                                                                             Med vänlig hälsning,                                                                                                                      Janne Lundin Laxå Tryckeri AB.


Vårt företag har rating A, vilket innebär  kreditvärdigt enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Laxå Tryckeri AB, Box 57, 695 22 LAXÅ. Tel: 0584-44 47 70                       Besöksadress: Venavägen 2, 69532 LAXÅ.