Kvalitet/miljö - verksamhetspolicy

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
- Våra tjänster och tryckta produkter ska alltid motsvara kundens förväntningar och levereras i rätt tid.
- Vårt arbete med kemikalier, avfall och materialförbrukning gör att vi är svanenmärkta med god marginal.
- Vi följer tillämpliga lagar och myndighetskrav.
- Vi arbetar med att ständigt förbättra oss när det gäller kvalitet, miljö

Vårt företag har rating A, vilket innebär  kreditvärdigt enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Laxå Tryckeri AB, Box 57, 695 22 LAXÅ. Tel: 0584-44 47 70                       Besöksadress: Venavägen 2, 69532 LAXÅ.