Flytt av produktionen

Lidbergs Grafiska köper Laxå Tryckeri

Fr o m den 1 sep 2018 övertar Lidbergs Grafiska AB all produktion
från Laxå Tryckeri AB. Detta innebär att produktionen förläggs till lokalerna i Skurup men Laxå Tryckeri.s gamla kunder kan fortsätta att använda samma kontaktväg som tidigare. Janne Lundin sitter tills vidare kvar i Laxå på den gamla adressen och med samma telefonnummer som tidigare. Även e-postadressen är densamma. Lidbergs Grafiska T har samma kundpolicy som Laxå Tryckeri haft, innebärande hög kundserviceambition på alla områden, så det kommer inte att bli någon märkbar förändring för gamla kunder. Korta leveranstider och god kvalitet är ledord för Lidbergs Grafiska liksom det varit för Laxå Tryckeri. Lidbergs Grafiska en väl utvecklad 4-färgs-produktion i huset, såväl offset som digitaltryck . Vilket gör att gamla kunder nu kan få ännu mer trycksaker levererade från en enda leverantör. På blankett- och kuvertsidan har de båda bolagen haft nära nog identisk produktion vilket är en fördel i det som nu sker. 

Vänliga Hälsningar: Janne Lundin/VD, Laxå Tryckeri AB

Vårt företag har rating A, vilket innebär  kreditvärdigt enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Laxå Tryckeri AB, Box 57, 695 22 LAXÅ. Tel: 0584-44 47 70                       Besöksadress: Venavägen 2, 69532 LAXÅ.