Nyhetsarkiv

Flytt av produktionen

Lidbergs Grafiska köper Laxå Tryckeri

LED-UV Anläggning

Vid årskiftet togs vår LED-UV anläggning i drift på vår maskin för Post-IT production. det innebär bättre kvalité och snabbare production.

Ny Tryckpress

I början av februari 2012 installerade vi en ny blankettrotation för att ytterligare öka vår kapacitet på laserark, denna maskin har även UV torkar för att säkerställa bästa möjliga kvalitet på trycksakerna.

Investeringar

LaxåTryckeri installerar en ny blankettrotation för att öka kapaciteten ytterligare. Samtidigt har vi uppgraderat vårt prepresssystem till Fujifilms senaste XMF arbetsflöde.

Förändringar

Uno Löfgren slutar den 15/5 2010 sin anställning vid Laxå Tryckeri för att gå vidare mot nya utmaningar. Alla kontakter sker nu med David Philström eller Janne Lundin på Laxå Tryckeri AB

Laxå Tryckeri AB övertar all produktion från Essetryck AB

Fr o m den 15 maj 2009 övertar Laxå Tryckeri AB all produktion från Essetryck AB i Ardala. Detta innebär att produktionen förläggs till lokalerna i Laxå men Essetrycks gamla kunder kan fortsätta att använda samma kontaktväg som tidigare. Uno Löfgren sitter tills vidare kvar i Ardala på den gamla adressen och med samma telefon- och faxnummer som tidigare. Även e-postadressen är densamma. Han byter dock arbetsgivare till Laxå Tryckeri AB.

I Laxå förstärks personalstyrkan en aning för att klara den ökande produktionen. Laxå Tryckeri har samma kundpolicy som Essetryck haft, innebärande hög kundserviceambition på alla områden, så det kominer inte att bli någon märkbar förändring för gamla kunder. Korta leveranstider och låga priser är ledord för Laxå Tryckeri liksom det varit för Essetryck.

Laxå Tryckeri har till skillnad mot vad Essetryck haft, en väl utvecklad 4-färgs-produktion i huset vilket gör att gamla Essetryckskunder nu kan få ännu mer trycksaker levererade från en enda leverantör. På blankett- och kuvertsidan har de båda bolagen haft näranog identisk produktion vilket är en fördel i det som nu sker.

Vårt företag har rating A, vilket innebär  kreditvärdigt enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Laxå Tryckeri AB, Box 57, 695 22 LAXÅ. Tel: 0584-44 47 70                       Besöksadress: Venavägen 2, 69532 LAXÅ.